Start

Stowarzyszenie zostało powołane do życia

dnia 24 stycznia 2014 roku. Pomysłodawcami założenia stowarzyszenia byli absolwenci XVI edycji studiów MBA na Uniwersytecie Gdanskim. Pomysł powstał podczas spotkania w Kozim Grodzie pół roku wcześniej. Oficjalne przedstawienie pomysłu mialo miejsce podczas uroczystej gali rozdania dyplomów jesienią 2013 roku. Siedzibą stowarzyszenia jest sekretariat studiów MBA na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdanskiego.

Zarząd:

 • Katarzyna Orlikowska, prezes zarządu
 • Marcin Burchard, vice prezes zarządu
 • Jerzy Rakowski, członek zarządu, skarbnik
 • Mirosław Jakubiniec, członek zarządu

Komisja rewizyjna:

 • Paweł Todorow, przewodniczący komisji rewizyjnej
 • Renata Orłowska, członek komisji rewizyjnej
 • Tomasz Słodnik, członek komisji rewizyjnej
 
 

Celami statutowymi Stowarzyszenia są:

 • Popieranie działalności dydaktycznej i naukowej Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Wspieranie rozwoju karier zawodowych członków stowarzyszenia.
 • Wszechstronne działania na rzecz rozwoju gospodarczego, kulturalnego oraz naukowego.
 • Utrzymywanie kontaktów i współpraca z organami administracji państwowej, przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowymi, w tym w szczególności uczelniami wyższymi.
 • Reprezentowanie interesów członków w kraju i za granicą.
 • Ogólnie pojęta promocja Pomorza i Polski za granicą.

Działalność gospodarcza:

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, której owoce przeznaczone są na realizację celów statutowych stowarzyszenia. Oferujemy usługi doradcze oraz szkoleniowe. Zapraszamy do kontaktu w przypadku zainteresowania oraz pomysłów:

 

Współpraca

Uniwersytet Gdański został powołany 20 marca w 1970 roku. Powstał z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdansku; później w jego skład weszło także Wyższe Studium Nauczycielskie. Prekursorką Wyższej Szkoły Ekonomicznej była Wyższa Szkoła Handlu Morskiego w Sopocie, która rozpoczęła działalnośc w 1945 roku i już w 1947 wydała pierwsze dyplomy, gdyż kontynuowali w niej nauke studenci trzeciego roku. Obecnie Uniwersytet Gdański jest najwiekszą uczelnią wyższą w regionie pomorskim. Na jedenastu wydziałach studiuje prawie trzydzieści jeden tysiecy studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Kadra naukowa liczy tysiąc siedmiuset pracowników naukowo-dydaktycznych. Takie kierunki, jak biologia, biotechnologia, chemia, oceanografia, fizyka kwantowa, pedagogika, psychologia, prawo czy nauki ekonomiczne zaliczane są do krajowej czołówki.

źródło

 

Kontakt

Stowarzyszenie Absolwentów MBA Uniwersytetu Gdanskiego

Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański
Pokój nr 2 | Ul. Armii Krajowej 191 / 121 | 81-824 Sopot

Tel.: +48 58 523 13 95 | Fax: +48 58 523 13 95
e-mail: kontakt@mbaug.pl

KRS: 0000502681 | REGON: 222050954 | NIP: 5851468243