Print Friendly
""
1
Ja, niżej podpisany(a)
imię i nazwisko

proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Absolwentów MBA Uniwersytetu Gdańskiego.


Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz oraz regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia.

Wyrażenie zgody
Poniżej przedstawiam dane osobowe:
Nazwisko i imionayour full name
Imiona rodziców:your full name
Data i miejsce urodzenia:your full name
Obywatelstwoyour full name
Miejsce zamieszkaniayour full name
Dowód osobisty: seria, nr, wydany przezyour full name
Numer telefonuyour full name
Previous
Next